Coordonator compartiment
Inspector principal de poliţie Năforniţă Irina - Oana

Contact: 0234.20.20.98 sau 0234.20.20.00 int. 20123, fax 0234.20.20.46

 

         Analiza şi Prevenirea Criminalităţii este structura care realizează cercetări, studii criminologice şi poliţieneşti, pe baza cărora sunt iniţiate programe şi activităţi de prevenire a criminalităţii sprijinind actul managerial în cadrul inspectoratului.

         Analiza şi Prevenirea Criminalităţii are următoarele atribuţii:

 • analizează etiologia criminalităţii şi a formelor de manifestare;
 • asigură crearea unei baze ştiinţifice pentru elaborarea programelor de prevenire a criminalităţii
 • organizează cercetarea prospectivă pe baza datelor şi informaţiilor primite de la compartimentele inspectoratului;
 • efectuează studii, analize periodice asupra tendinţelor criminalităţii, acţiunilor şi eficienţei măsurilor preventive;
 • realizează studii privind promovarea managementului poliţienesc pentru eficientizarea acestuia;
 • desfăşoară activităţi specifice ce urmăresc reconsiderarea locului şi rolului acţiunilor preventive în contextul general al activităţilor de limitare a faptelor infracţionale;
 • promovează iniţiative locale şi generalizează rezultatele pozitive obţinute;
 • promovează noi modalităţi de acţiune specifice poliţiei pentru reducerea vulnerabilităţii societăţii şi asigurarea unui climat de siguranţă în comunitate;
 • creează baze de date proprii care să cuprindă informaţii şi materiale documentare în domeniul prevenirii criminalităţii;
 • elaborează programe cadru de prevenire a criminalităţii care să fundamenteze proiecte de prevenire la nivel local;
 • colaborează cu alte structuri asigurând integrarea acestora în activitatea de prevenire a criminalităţii;
 • iniţiază propuneri de acte normative referitoare la activitatea de prevenire a criminalităţii;
 • iniţiază şi organizează cursuri de pregătire a poliţiştilor din subordine şi de la alte formaţiuni, în domeniul prevenirii criminalităţii;
 • asigură consilierea victimelor infracţiunilor, dar şi a personalului propriu din punct de vedere psihologic;
 • asigură consilierea psihologică a persoanelor reţinute şi arestate aflate în locul de reţinere şi arest preventiv;
 • organizează campanii de informare şi educare antivictimală a membrilor comunităţii, prin intermediul mass-media.