Judeţul Bacău, unul dintre cele 42 de judeţe ale României (inclusiv municipiul Bucureşti), este situat în estul ţării şi se întinde pe o suprafaţă de 6.621 km2 (2,8% din suprafaţa României).

       Judeţul Bacău este situat între 45° 55′ şi 46° 40′ latitudine nordică şi 26° 66′ şi 27° 30′ longitudine estică la est de Carpaţii Orientali.

       Judeţe vecine: la est judeţul Vaslui, la sud judeţul Vrancea, la vest judeţul Covasna şi judeţul Harghita, la nord judeţul Neamţ.

       Din punct de vedere administrativ, judeţul cuprinde 3 municipii: Bacău, Oneşti, Moineşti, 5 oraşe: Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Târgu Ocna, Slănic-Moldova, un număr de 85 de comune şi 491 de sate.

       Populaţia la 1 iulie 2006 era de 721411 locuitori, din care aproximativ 50% femei şi 50% bărbaţi. Populaţia judeţului Bacău trăieşte în proporţie de 54 % în mediul rural şi 46% în mediul urban.

       Principalele cursuri de apă: Siret, Bistriţa, Trotuş, Tazlău, Berheci, Zeletin; principalele lacuri: Bălătău (baraj natural), Poiana Uzului (alimentare cu apă), Racova, Gârleni, Şerbăneşti şi Lilieci (hidroenergetice); altitudine maximă: vf. Grinduşu (M. Tarcău) 1.664 m, vf. Nemira 1.648 m, vf. Şandru Mare 1.639 m (M. Nemira). Diversitatea reliefului: câmpii, dealuri, vai, munţi, varietatea formaţiunilor vegetale, gama de culori şi de forme, toate acestea reprezintă frumuseţea acestor meleaguri. Turismul are un potenţial ridicat de dezvoltare, având în vedere condiţiile favorabile de care dispune regiunea: monumente istorice, culturale şi religioase, peisaje deosebit de frumoase, potenţial cinegetic bogat, o infrastructură existentă bogată, dar insuficient exploatată, precum şi posibilitatea dezvoltării sectorului agroturistic. Varietatea peisajului, staţiunile balneare, monumentele istorice si de artă conferă judeţului Bacău titlul de judeţ-turistic, principalele regiuni turistice fiind: Slanic-Moldova, Poiana-Sarată, Tg. Ocna şi Poiana Uzului. Judeţul Bacău este bogat în resurse naturale: petrol, gaze naturale, cărbune brun şi lignit, sare, materiale de construcţie: balast, nisip, piatra, tuf andezitic, argilă, gips, calcare, dolomite, granite. Pădurile de foioase şi răşinoase ocupa o suprafaţă de 210.000 ha (aproximativ 40% din suprafaţa judeţului), reprezintă una din bogăţiile naturale cele mai mari ale judeţului.

       Principalele domenii industriale: industria prelucrării ţiţeiului, industria de construcţii de maşini, utilaje şi echipamente, industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, industria uşoară, industria alimentară. Agricultura judeţului Bacău dispune de o suprafaţa de aproximativ 320.000 ha teren agricol (48% din suprafaţa judeţului) propice cultivării de cereale, plante, legume, pomicultură, viticultură şi pentru creşterea animalelor.

       Reţeaua de transport cuprinde căi ferate, artere rutiere şi aeriene. Judeţul Bacău este străbătut de o serie de drumuri judeţene, naţionale şi europene (E85, E574) însumând 2455 km; în ceea ce priveşte transportul feroviar Bacăul se aflã pe Coridorul Pan European IX de reţea feroviară, care traversează România de la sud la nord şi uneşte oraşele: Giurgiu – Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Iaşi. Traficul aerian este asigurat prin Aeroportul Internaţional Bacău.