ATRIBUŢIUNI ALE POLIŢIILOR MUNICIPALE ŞI ORĂŞENEŞTI


         Poliţiile municipale şi orăşeneşti asigură pe raza de competenţă respectarea legilor a ordinii şi liniştii publice, aparărea avutului public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, grupurilor sociale şi ale statului.

 • Poliţia municipiului respectiv a oraşului este condusă de Şeful poliţiei, iar activitatea sa este coordonată de un locţiitor al Şefului inspectoratului de poliţie, desemnat de către acesta.
 • Formaţiunile se subordonează Şefului poliţiei municipiului şi locţiitorilor acestuia (conform repartiţiei), iar pe linie de specialitate şi serviciilor de profil de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.
 • În îndeplinirea atribuţiilor sale, poliţia municipiului cooperează cu celelalte unităţi şi organe ale MIRA, procuraturii, Ministerul Justiţiei, ale altor instituţii publice locale şi contează pe concursul cetăţenilor.

 

         În realizarea atribuţiilor ce îi revin, poliţiile municipale şi orăşeneşti:

 • asigură pregătirea de specialitate şi militară a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenţa capacităţii de intervenţie;
 • organizează şi desfăşoară activităţi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor fapte care prejudiciază avutul public şi privat;
 • apără viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, ia măsuri potrivit competenţei sale pentru prevenirea şi descoperirea acţiunilor de încălcare a drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor;
 • asigură menţinerea ordinii publice, respectarea regulilor de convieţuire socială în zona sa de competenţă;
 • îndeplineşte atribuţiile ce îi revin, potrivit legii privind paza bunurilor;
 • organizează activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în cadrul procesului penal şi ţine evidenţa activităţii de urmărire penală;
 • ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor legale privind circulaţia pe drumurile publice, îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia în zona de competenţă;
 • asigură şi execută paza băncilor de pe raza de competenţă, stabilite prin protocol;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii ce-i sunt stabilite prin lege sau ordine ale eşaloanelor superioare;

 

         La nivelul oraşelor, activitatea poliţiei este organizată similar cu organigrama municipiilor dar cu efective mai reduse în funcţie de numărul locuitorilor şi situaţia operativă.
         La nivelul comunelor, poliţia este reprezentată de agenţi de poliţie, numărul lor fiind în raport cu numărul locuitorilor şi starea infracţională.