În conformitate cu prevederile articolului 19 din Instrucţiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, vă punem la dispoziţie coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună pentru Judeţul Bacău pentru anul 2023.

Descărcați fișierul atașat.