Data concursului: 06 Noiembrie 2021

Anunț concurs pentru ocuparea a 3 posturi de agent la Serviciul Comunicații și Informatică

       Pentru ocuparea a 3 posturi vacante de agent de poliție la SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale