Program cazier Imprimare

Programul de lucru cazier judiciar


         Primiri – eliberări cereri cazier judiciar

         Punctul de lucru de la Poliţia Judeţului Bacău , str. Alexei Tolstoi nr. 2 (fostul hol înmatriculări auto)
- luni – joi orele 08:00 – 15:00
- vinerea nu se lucrează cu publicul.

         Persoanele fizice născute în Romania, care au atribuit C.N.P. şi nu sunt înscrise în cazierul judiciar, pot depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă, documentul solicitat fiind eliberat pe loc.

       Pentru celelalte categorii de persoane, eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face de către Inspectoratele de Poliţie Judeţene, respectiv pentru D.G.P.M.B. de către I.G.P.R. - Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, în cel mult 3 zile de la data solicitării, comform reglementărilor actuale în materie.

       Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

        Solicitantul trebuie să prezinte un timbru fiscal de 2 RON procurat de la oficiile poştale, chitanţa de la Trezorerie (sau de la ghişeul din incinta IPJ Bacău - în timpul programului) de 10 RON, B.I. sau cartea de identitate, completând cererea tip care se dă la punctul de lucru.

        Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora. Cererea va fi însoţită de procura autentificată în condiţiile legii, astfel:

  • în ţară autentificată de către un notar public;
  • în străinătate autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961, este suficient să fie aplicată apostila;

       Procura trebuie formulată în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. În cazul procurii eliberate de către un notar din străinătate, aceasta trebuie tradusă în limba română şi legalizată de un notar din ţară; nu este valabilă traducerea după fax sau xerox;

       Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

       În ambele situaţii, persoana mandatată să ridice certificatul de cazier judiciar trebuie să prezinte procura în original, precum şi actul de identitate.

       Acte necesare pentru persoane juridice - la depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar, va anexa urmatoarele documente:

       Taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar în valoare de 10 lei se poate plăti :

  • în numerar - la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului
  • prin mandat postal - la unităţile Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A.
  • prin decont bancar - din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România

       Plata taxei de eliberare prin decont bancar sau mandat poştal se face în conturi distincte în funcţie de unitatea de poliţie la care solicitaţi eliberarea certificatului de cazier judiciar astfel:

  • Bacău - RO 07 TREZ 061 20330108 XXXXX 8609468
  • Oneşti - RO 29 TREZ 062 20330108 XXXXX 8609468
  • Moineşti - RO 51 TREZ 063 20330108 XXXXX 8609468

       Pentru I.P.J. Bacău, taxa se poate achita direct la ghişeul din incinta unităţii, iar timbrul fiscal se achiziţionează de la oficiile poştale.

        Începând cu data de 01.07.2010, certificatele de cazier judiciar emise în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, vor fi eliberate astfel:

A. - (1) Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice, care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, se va depune la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.

(2) În situaţia în care persoana juridică străină nu are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru pe teritoriul României, cererea se va depune prin reprezentant legal, care trebuie să-şi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază reprezentantul legal, urmând ca verificarea să fie efectuată de Direcţia Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţe Operative.

(3) Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice va fi însoţită de următoarele documente:

B. - (1) Persoanele fizice născute în România care au atribuit C.N.P, depun cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă, documentul solicitat fiind eliberat "pe loc", în situaţia în care aceste persoane nu sunt înscrise în cazierul judiciar.

(2) Pentru celelalte categorii de persoane fizice, care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, respectiv: a) persoane fizice născute în străinătate; b) persoane fizice născute în România, care nu au atribuit C.N.P; c) persoane fizice cu menţiuni operative, eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face de către inspectoratele de poliţie judeţene, respectiv pentru Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de către Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, în termenul prevăzut la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 290/2004, republicată.

(3) În cazul persoanelor fizice străine nerezidente pe teritoriul României obţinerea certificatului se va face prin împuternicit, care va depune cererea la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, şi va anexa documentelor enumerate anterior, procura - în original şi copie de pe actul de identitate al solicitantului (paşaport, act de identitate).

         Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, au fost deschise două puncte pentru primirea cererilor şi eliberare pe loc a Certificatelor de cazier judiciar la poliţiile municipiilor Oneşti şi Moineşti, astfel persoanele fizice născuţe, domiciliaţe sau cu reşedinţa în judeţul Bacău care au atribuit CNP şi nu sunt înscrise în cazierul judiciar pot obţine Certificatul de cazier judiciar pe loc şi de la aceste sedii.

 
© 2014 Inspectoratul de Politie Judetean Bacau